Nabídka služeb

Hledání

Partneři

Jerky-obchod sušeným masem tajemno.com Obchod výrobky přírodní medicíny Žena podnikatelka
Novinky Články Historie a původ tarotu

Historie a původ tarotu

autor: Zuzana Nováková
4. 1. 2010

Přesný původ tarotových karet není znám. Proto je tarotová historie z velké části postavena na dohadech. Dozvěďte se více o tomto záhadném nástroji pro věštění budoucnosti!

Co je tarot

Slovo tarot pochází z italského slova "tarocchi". Tarot je jednoznačně nejoblíbenějšími kartami pro vykládání osudu. Pro výklad karet bývá také používán výraz kartomantie.

Tarot jako hra

Historie a původ tarotu

Vzhledem k nejasnosti původu tarotu je usuzováno, že tarot vznikl nejprve pro zábavu ve formě karetní hry. Pro umění divinace neboli předpovídání budoucnosti byl tarot využíván mnohem později.

Za nepřímé předky tarotu jsou považovány hrací karty pocházející z 13. století z Egypta, který tehdy spadal pod Mamlúcký sultanát. Tuto domněnku uvedl francouzský okultista Jean-Baptiste Alliette známý pod pseudonymem Etteilla. Karty se podobaly základní části tarotového balíku - Velké Arkáně a do Evropy byly zaneseny ve 14. století. V roce 1367 byl do stanov švýcarského města Bernu zanesen zákaz hraní karet.

Nejstaršími dochovanými tarotovými kartami byl v roce 1392 obdarován císař Svaté říše římské Karel VI. Tehdy taroty nesloužili k věštění osudu, ale jen k pobavení. Autorem tří souborů tarotů byl Francouz Jacquemin Gringonneur. Podobné tarotové karty byly namalovány pro vládnoucí rod Viscontiů v období 1430-1450 v Itálii Miláně. Tyto byly předchůdci dnešního souboru 78 tarotových karet. Obsahovaly alegorické ilustrace a původně byly nazývány jako trumfové karty (carte da trionfi).

Nejstarší soubor karet v podobě Velké arkány, jak ji známe dnes, je archivován v latinském rukopisu Sermones de Ludo Cumalis z roku 1500.

Tarot a věštba

Nejstarším pramenem spojeným s tarotem, jehož obsahem je astrologická symbolika hebrejské abecedy, je židovský mystický text Sefer Jecira (Kniha Stvoření) datována k roku 300 n. l. Důkaz o využívání tarotových karet pro věštbu osudu však pochází až z roku 1540 z knihy Věštby Francesca Marcoliniho z Forli (The Oracles of Francesco Marcolino da Forli). Jednalo se o jednoduchý způsob výkladu, kdy byly jednotlivé náhodně tažené karty se symboly mincí využívány pro stanovení věštby. Vyložené karty však neměly dohromady žádný společný význam. Až rukopis Čtverec sedmiček (The Square of Sevens) z roku 1735 a kniha Kartář Pratesi (Pratesi Cartomancer) z roku 1750 definovaly prvotní věštecký význam tarotů a systém vykládání.

V roce 1765 se dokonce Giacomo Casanova zmiňuje o své ruské milence, která často používala balíček tarotu k divinaci.

Na současnou podobu tarotu měl zásadní vliv ve druhé polovině 19. století také francouzský okultista Eliphas Lévi, kterému učaroval celý obor rituální magie. Ve své knize Dogma a rituál vysoké magie (Dogme et Rituel de la Haute Magie) přiřadil jednotlivým tarotovým kartám písmena hebrejské abecedy, čímž vznikla současná tarotová soustava dělící 78 karet na 2 základní skupiny: Velká Arkána (22 karet) a Malá Arkána (56 karet). Také zde hlouběji popsal jednotlivé symboly tarotových karet. Lévim inspirovaný vyznavač židovské mystiky Kabala Gérard Encausse, známý pod esoterickým pseudonymem jako Papus, obohatil tarot o astrologické atributy. Pro napsání své knihy Cikánský tarot (Le Tarot des Bohémiens) čerpal z výše zmíněného hebrejského mystického textu Sefer Jecira (Kniha Stvoření), který do francouzštiny přeložil Samuel Liddell "MacGregor" Mathers. Nedlouho poté (r. 1910) publikoval Arthur Edward Waite svůj Obrazový klíč k tarotu (The Pictorial Key to the Tarot), který se stal také podkladem pro dnešní tarotové karty. V roce 1944 Aleister Crowley ve své knize Kniha Thothova pojednal o egyptském původu tarotu.

Tarot - současná podoba

V současnosti nabývá tarot značného zájmu u široké veřejnosti a kartářky získávají ztracenou důvěru. Lidé si zvykají využívat výklad tarotu jako zdroj rad pro rozhodování ve složitých životních situacích. Tvorba nových tarotů bere inspiraci ze starých návrhů autorů, jakými byli například Waite, Crowley a Case. Vznikají také nové tarotové karty jako například Nový tarot (The New Tarot). Ten vznikl s pomocí tzv. Ouija desky obsahující písmena pro komunikaci s mrtvými nebo vzdálenými osobami.

Tarot vs. tarok

Mnozí lidé nevědí, jaký vztah a rozdíl je mezi pojmy tarot a tarok. Zatímco taroty slouží k výkladu budoucnosti, taroky jsou součástí hracích karet pro hru čtyř hráčů. Tyto herní karty jsou sice tarotového typu a tarotům se jen podobají po obrazové stránce. Rozdíl je i v počtu Balíček herních karet obsahuje 32 karet francouzského typu ve čtyřech barvách a 22 taroků představující pevné trumfy.

Jsem ráda, pokud se vám článek o historii a původu tarotu líbil. V některém z dalších článků se zaměřím na jednotlivé tarotové karty a systém jejich výkladu.

zdroje: wikipedia.org, panna.cz


na seznam článků nechte si vyložit z karet svůj osud
chci se dozvědět více osobně
Tisk Email
 
designed by snowflakecopyright © Zuzana Nováková | designed by snowflake
TOPlist