Nabídka služeb

Hledání

Partneři

Žena podnikatelka Jerky-obchod sušeným masem tajemno.com Obchod výrobky přírodní medicíny
Novinky Články Za zrcadlem, díl 8. (Posvátná geometrie aneb hledání harmonie)

Za zrcadlem, díl 8.

autor: Zuzana Nováková
28. 7. 2010

Za zrcadlem

Osmý díl pořadu Za zrcadlem má název "Posvátná geometrie aneb hledání harmonie". Jak titul napovídá, dozvíme se, co mají společného řád čísel, geometrie a esoterika.

Čísla a historie počítání

Potřeba počítání je tu od nepaměti. Potřeba zjistit součet kusů dobytka stáda, spočítat si míry potřebné pro stavby budov nebo si přepočítat peníze zavdala potřebu vzniku číselné řády a číselné soustavy. To následně vedlo k pochopení, že čísla a číselný řád dokážou vyjádřit jinak nevysvětlitelné přírodní jevy.

Člověku nejbližší a pro jeho počítání nejvhodnější desítková soustava vznikla pravděpodobně proto, že máme dvě ruce s pěti prsty - dohromady tedy deset prstů. Lidé začali vnímat pravidelnost opakujících se události jako střídání dne a noci a 4 ročních období. Počítali planety a pozorovali vztahy mezi nimi. Lidská mysl zase pro své pozorování využívá trojrozměrné vnímání světa. Pozoruhodné vlastnosti čísel a fakt, že svět lze popsat čísly, se staly důvodem, proč lidé začali číslům přisuzovat zvláštní posvátný význam.

Za zrcadlem: Posvátná geometrie

Geometrie a Pythagoras

Ačkoli geometrie byla využívána už ve starém Egyptě a Mezopotámii, za prvního tvůrce systému je považován řecký filosof a matematik Pythagoras. Podle Pythagora byla čísla podstatou všech věcí:

  • 1 (monáda) - jednost, bod, střed, ze kterého všechno vychází
  • 2 (diáda) - dualita, popisuje rozdělení i sjednocení (polarita, přímka)
  • 3 (triáda) - sjednocuje protiklady, trojúhelník vymezuje plochu
  • 4 (tetráda) - čtyři trojúhelníky tvoří čtyřstěn, který vymezuje prostor
  • 5 (pentáda) - symbol života a dokonalosti - tajné znamení, jehož konstrukce byla po staletí tajena, středem je pěticípá hvězda nakreslená jedním tahem - pentagram
  • 10 (dekáda) - zahrnuje v sobě všechna ostatní čísla a tedy i celý vesmír

Oblastmi uplatnění harmonie čísel nalezené v řádu přírody byly zejména věda, stavitelství a hudba.

Židovská mystika Kabala

Za zrcadlem: Strom života

Též v židovské mystice Kabala je zakořeněna posvátná geometrie. V pořadu Za zrcadlem nás s ní seznámil hermetik Ladislav Moučka. Jeho ručně psané knihy vykládají základní text Sefer Jecira (Kniha stvoření), spojitost s Mojžíšovou genezí a jednotlivých šifrovacích rovin Knihy stvoření.

Představu o stvoření vesmíru kabalisté znázorňují symbolem s názvem "Strom života". Podle pana Moučky posvátná geometrie spočívá v pozorování hvězdné oblohy - 12 znamení, Měsíc a Slunce, 5 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn) pohybující se jiným způsobem než ostatní planety. Zakomponováním těchto prvků vzniká geometrický obrazec - strom života.

Posvátná geometrie

Tomáš Hanák Za zrcadlem také navštívil astrologa Richarda Stříbrného, se kterým si povídal o tom, jak se astrologie promítla do základů a podoby města Prahy.

Soulad a harmonie byly uplatňovány při stavbě zejména náboženských staveb. Za zrcadlem se dozvíte, jak byl "božský poměr" označovaný též jako "zlatý řez" využit ve stavbě kostelů a kde v gotickém chrámu lze spatřit obraz univerza (všehomír). Tajná symbolika čísel byla použita např. při stavbě kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kam ji vložil Jan Blažej Santini.

Za zrcadlem: Zlatý řez

Zlatý řez

Zlatý řez je vyjádření poměru části k celku. Menší část je ve stejném poměru k větší jako poměr větší části k celku. Poměr zlatého řezu je číselně vyjádřen jako 1:1,6180339. Poměr pro zlatý řez lze spočítat také jako poměr každé dvojice sousedních čísel Fibonacciho posloupnosti. Ta je dána tak, že, součet dvou předchozích čísel dává vždy výsledek čísla následujícího. Zlatý řez tvoří proporce lidského těla, pentagram, květy rostlin, větve stromů i řek. Ze zlatého řezu vyplývající "zlatá spirála" představuje například tvar galaxií nebo ulity měkkýšů.

Posvátná geometrie a celostní architektura

V druhé polovině pořadu Za zrcadlem se dozvíte, co je to celostní nebo též holistická architektura a jak s ní souvisí posvátná geometrie čísel a tzv. živá energie. Duchovní principy, na dálném východě známé jako "feng shui", se v moderní architektuře přesouvají od základní mystiky čísel k dalším esoterním naukám. Prohlédnout si budete moci zajímavý dům postavený v souladu s principy celostní architektury.

Feng Shui

Při setkání s interiérovou návrhářkou Markétou Petříkovou si Za zrcadlem Tomáš Hanák popovídal o tom, co je to Feng Shui. Podle její definice feng shui řeší konkrétní prostor, konkrétního člověka a jejich energie a snaží se je sjednotit do jediného celku.


Osmý díl pořadu Za zrcadlem bude na téma "Místa posvátná a energeticky silná".


<< Za zrcadlem, 7. díl Za zrcadlem, 9. díl >>

na seznam článků napište mi
Tisk Email
 
designed by snowflakecopyright © Zuzana Nováková | designed by snowflake
TOPlist